Korporativni program

Što je to Menadžer?

Menadžeri rade na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim proizvodnim i uslužnim poduzećima, u kojima kreiraju i provode poslovnu politiku. U pravilu su rukovodioci vitalnih službi poduzeća, u koje se ubrajaju proizvodnja, prodaja i nabava, služba računovodstva i financija, kadrovska služba te služba istraživanja i razvoja.

korporativni-1Menadžeri organiziraju i koordiniraju izvršenje radnih zadataka, nadgledaju njihovo provođenje i motiviraju zaposlene. Tim aktivnostima oni nastoje udovoljiti ciljevima organizacije: održati i povećati proizvodnost i dobit, zadovoljiti promjenjive i sve specifičnije potrebe kupaca, uvesti tehnološke promjene u radni proces.
S obzirom na dinamično okruženje, zaposlenici se nalaze u stalnoj napetosti. Zato je postalo je "normalno", da smo na poslu okruženi štetnim faktorima koji uzrokuju stres – vremenski rokovi, velika odgovornost, loši međuljudski odnosi, pritisak stalne težnje da se bude najbolji, itd.
Prema istraživanju Europske agencije za sigurnost na radu i zaštitu zdravlja, stres na radnome mjestu prisutan je kod svakog trećeg zaposlenika Europske unije. Čak 75 do 90 posto svih posjeta liječniku opće prakse povezani su s kroničnim stresom. Prema prikupljenim podacima, stresom na poslu u EU obuhvaćeno je 28 posto zaposlenih ili 41,2 milijuna zaposlenih. Posljedica stresa na poslu je 50-60 posto svih izgubljenih radnih dana, ali i oko 5 milijuna nesreća na poslu. To znači gubitak najmanje 20 milijardi eura godišnje.
Temeljem prethodno napisanog nije teško zaključiti da menadžeri, iako jako dobro plaćeni za svoj posao neminovno dolaze u stanja kada razina ugode prelazi u jednu razinu veće ili manje neugode ovisno o svakom pojedincu.
Upravo ova definicija opisuje takozvanu menadžersku bolest koju u najvećoj mjeri izaziva stres.
Mislim da su stres i nedovoljna tjelesna aktivnost menadžera najčešći inicijator njihovih zdravstvenih tegoba.

Što je to menadžerska bolest?

Najraniji su simptomi menadžerske bolesti promjena ponašanja, eksplozivnost ili povlačenje u sebe, emocionalna praznina te depersonalizacija, ali rijetko će koji menadžer te simptome shvatiti ozbiljno.
Te promjene čovjek koji je zahvaćen bolešću najčešće ne primjećuje, nego su puno vidljivije njegovoj ili njezinoj najbližoj poslovnoj okolini, a najčešće i najjasnije u privatnoj okolini.

U bolesti izazvane stresom ili takozvane menadžerske bolesti ubrajamo :
povišeni krvni tlak i kolesterol, arterosklerozu, moždani udar, srčani udar, gastritis, akutni vrijed želuca, bolesti štitnjače, depresija, moždani i srčani udar, gastritis, akutni vrijed želuca, poremećaje štitnjače i psihičke poremećaje poput depresije i anksioznosti,  prekomjerna težina, atrofija muskulature lokomotornog aparata koja često dovode do raznih protruzija, hernija diskova kralježnice, lošeg držanja etc.

Wellness, lijek za sve oblike bolesti izazvane stresom!

Wellness i gospodarstvo
Zdravlje je postalo ekonomska kategorija-posao iscrpljuje čovjeka te on više ne može učinkovito izvršavati radne zadatke. S druge strane, zdrav čovjek je produktivniji, zadovoljniji, uspješniji te se može nositi sa svakodnevnim obvezama – «ekonomsko blagostanje ima svoju cijenu».

Procjenjuje se kako je ljudska produktivnost 70 posto odgovorna za gospodarski uspjeh organizacije, a ta produktivnost je ovisna o međuljudskom području i ljudskoj suradnji. Suvremena industirijska društva, kmunikacijiski razvijena, mobilna i s visokom razinom učinkovitosti - često su uzrok latentnih psihosomatskih poromećaja pojedinaca. Ovi poremećaji znatno utječu i dovode do gospodarskih i poduzetničih poremećaja i opadanja produktivnosti rada. « To upućuje na činjenicu da će ljudski talenti i trajna čovjekova kreativnost i zdravlje postati najskuplji resurs te ne čudi da cjelovito zdravlje, kao predmet wellness djelovanja, postaje ključ kulture poduzeća i šire zajednice» (S. Ritter).

Za politiku provođenja wellnessa kao preventivnog koncepta u organizacijama odgovoran je menadžment, jer su preventivni programi sastavni dio poslovnog procesa te im se stoga mora dati jednaka vrijednost kao i drugim dijelovima poslovnih aktivnosti tvrtki.

Wellness je životni stil koji je orijentiran na fizičko, psihičko, duhovno i socijalno zdravlje pojedinca. Razvojem i unapređivanjem kvalitete življena stvara se kontekst koji pomaže čovjeku da ukloni prepreke, tako da može ići u budućnost i da može stvarati budućnost.
Može se reći da wellness u svom razvitku mnogo brže reagira na pedest godina staru proklamaciju holistički shvaćenog zdravlja nego što to čini praksa tradicijske medicine te ne čudi da sudjeluje u sve većoj mjeri u razvitku zdravstvenog turizma kakav treba suvremenom čovjeku.

Socijalna dimenzija-wellness ima i socijalnu dimenziju-pobuđuje socijalni rast, sposobnost komunikacije i interakcije s drugim, sposobnost da prepoznamo međuovisnost ljudi i sposobnost da služi određenoj zajednici.

• Profesionalna-stručna dimenzija – Wellness se usredotočuje na obogaćivanje kroz rad; akademski izbor je potreban da bi se ispunili ciljevi karijere i napredovanja. Wellness je program kroz koji se razvijaju sposobnosti, da bi se dosegli ti ciljevi.
• Duhovna dimenzija – Wellness otkriva i pruža unutarni mir i sigurnost, postižući duhovnu snagu i zdrav osjećaj sebe.
• Fizička dimenzija - Wellness naglašava izbor zdravog življenja, kroz različite sustave vježbanja i terapijskih procedura i zdravog životnog stila.
• Intelektualna dimenzija - Wellness stimulira želju za učenjem, povećava savjesnost, znatiželju te stvara i održava vrijednosti naobrazbe i učenja.
• Emocionalna dimenzija - Wellness razvija emocionalno zdravlje i zrelost. Wellness je proces stvaranja, razvijanja i održavanja zdravih individualno prilagođenih navika, osobnih stavova i mogućnosti za promjenu.

Wellness vizija:
Wellness pokrat potiče prihvaćanje wellness kuture, kroz wellness klubove, wellness spa centre, wellness turizam-wellness hotele, wellness destinacije, odnosno u cijelosti nudi takve pogodnosti kao što su: očuvanje zdravlja, poboljšanje zdravlja, aktivan odmor i odmor sa sadržajem, stvaranje navika za zdraviji životni stil, posvećenje osobnih i radnih učinaka, smanjenje bolovanja i smanjenje medicinskih troškova.

Elementi zdravog – wellness životnog stila
Wellness je koncept, ideja zdravog i zadovoljnog življenja. Tjelesne aktivnosti, rekreacija, zdrava prehrana, duhovne aktivnosti, njega, masaža, odmor i opuštanje elementi su zdravog životnog stila. Wellness nije vezan za mjesto ni vrijeme, već za pažljivo kreiran model življenja, baziran na holističkoj (prirodnoj) filozofiji.

«Čovjek današnjice ne zna učinkovito upravljati svojim vremenom, a to ga spijrečava da maksimalno učinkovito i produktivno iskoristi svoje poslovne i ljudske kapacitete.»

Wellness klub VIRTUS
Pero Kuterovac, prof.

Zagrebački plivački klub

Zagrebački plivački klub

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing eli...

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske

Vaterpolo reprezentacija…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing eli...

HAVK Mladost

HAVK Mladost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing eli...

Wellness fitness klub "VIRTUS"

 

Adresa: Veprinačka 16, Zagreb, Hrvatska

Tel./mob: 099 533 3363
info@virtus-wellnes.hr

 

Radno vrijeme:

Pon - Pet: 6:00 - 24:00
Sub: 8:00 - 24:00
Ned: 9:00 - 24:00